Angleščina 4.-5. razred

Vreme (Weather)


angleščina

Letni časi in vreme

Poslušaj in zvočni zapis premakni na ustrezno sliko letnega časa. Ko končaš, klikni kljukico, da preveriš pravilnost odgovorov. Pravilni odgovori dobijo zeleno obrobo.

matematika

Kakšno je vreme?

Poslušaj in izberi pravo sliko.