Angleščina 4.-5. razred

Weather (Vreme)

weather

Kakšno je vreme?

1. vaja (5 besed),   2. vaja (7 besed),
3. vaja (12 besed),   4. vaja (19 besed)

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

weather-games

Kakšno je vreme?

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja
5. vaja  

Vaje vsebuje preproste naloge, s katerimi učenci utrdijo besedišče. Na koncu reševanja se izpiše natančna povratna informacija o uspešnosti reševanja.

angleščina - brave

Vlakec smrti

Klikni gumb Start, poslušaj in natipkaj besedo, ki si jo slišal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina - brave

Vislice

Klikni gumb Start, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

matematika

Kakšno je vreme?

Poslušaj in izberi pravo sliko.

angleščina - brave

Mreža besed

V mreži poišči besede, ki so zapisane na desni. Če potrebuješ pomoč, klikni na besedo Reveal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri