Angleščina 4.-5. razred

Collections of games (Zbirke igric)

angleščina

Cool Kids 1

Toys, School, Family, Pets, Body, Picnic

angleščina

Cool Kids 2

Home, Clothes, Face, Playground, Food, Favourite things

angleščina

Cool Kids 3

Our house, Meals, Family and friends, Around town, Wild animals, In the park

angleščina

Cool Kids 4

Hobbies, Shopping, Dressing up, Daily life, Travel, Amazing animals

Najprej klikni gumb Acepto, nato izberi igrico.

angleščina

Dream box

My class, My family, My house, It's Monday, Do you like pizza?, What are you doing?, What's the weather like?, A trip to the zoo


angleščina

Fast English

Najprej izberi med igro (fast, slow) in pregledom besed z izgovorjavo (review), nato pa izberi še besedišče (na voljo je ogromno tem). Pri reševanju nalog si časovno omejen. Čim hitreje najdeš odgovor, tem več točk osvojiš. Ko je igrice konec, svoj dosežek lahko vpišeš na lestvico rezultatov.