biologija

Gradivo za 8. razred

biologija

Značilnosti človeškega telesa

Zbirka gradiv za ponavljanje in utrjevanje.

biologija

Čutila

Reši naloge in ugotovi, kakšno oceno dobiš.

biologija

Prebavila, dihala, krvožilje, limfa

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

biologija

Izločala

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

biologija

Hormonske žleze

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

biologija

Živčevje

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.