novo
slovenščina

Abeceda

Dodanih je 12 novih igric za utrjevanje abecede ter velikih in malih črk.

geografija

Kraji v Sloveniji

Dodanih je 5 novih igric za družbo (geo dirkač, mešalnik črk, križanka, mreža besede in vislice).

nemščina

Prima plus 2

Pet gradiv za 1. enoto Mein Zimmer (Moja soba).

matematika

Berem in pišem prve besede

Dodana je cela stran novih gradiv.

geografija

Spoznaj Evropo

Dodanih je 7 novih igric.

nemščina

Prima plus 2

Pet gradiv za 2. enoto Das schmeckt gut (To je zelo okusno).

matematika

Razumem, kar berem (velike tiskane črke)

Dodanih je 5 novih gradiv (Kaj kdo počne, Pobarvanka, Sestavljanka, Hiša in Piknik košare).