novo
pomlad - zaviti kviz

Letni časi - pomlad, poletje, jesen, zima

Za vsak letni čas je dodanih veliko novih gradiv (zaviti kviz, križanka, mreža besed, zapiši besede, vislice ...).

slovenščina

Abeceda

Dodanih je 12 novih igric za utrjevanje abecede ter velikih in malih črk.

geografija

Kraji v Sloveniji

Dodanih je 5 novih igric za družbo (geo dirkač, mešalnik črk, križanka, mreža besede in vislice).

nemščina

Prima plus 2

Pet gradiv za 1. enoto Mein Zimmer (Moja soba).

matematika

Berem in pišem prve besede

Dodana je cela stran novih gradiv.

spozanavnje okolja

Moje telo

Dodana so 4 nova gradiva za SPO.

geografija

Spoznaj Evropo

Dodanih je 7 novih igric.

nemščina

Prima plus 2

Pet gradiv za 2. enoto Das schmeckt gut (To je zelo okusno).

matematika

Razumem, kar berem (velike tiskane črke)

Dodanih je 5 novih gradiv (Kaj kdo počne, Pobarvanka, Sestavljanka, Hiša in Piknik košare).