didaktične igre

Zaporedje dogodkov

didaktične igre

Igre za detektive
(1 stopnja)

1. naloga,   2. naloga,   3. naloga,
4. naloga,   5. naloga,   6. naloga,
7. naloga,   8. naloga  

Sličice postavi v pravilno zaporedje. Ko postaviš zadnjo sličico, računalnik nepravilno postavljene odstrani.

didaktične igre

Igre za detektive
(več stopenj)

1. naloga,   2. naloga,   3. naloga,  
4. naloga,   5. naloga,   6. naloga,  
7. naloga  

Sličice postavi v pravilno zaporedje. Ko postaviš zadnjo sličico, računalnik nepravilno postavljene odstrani. Težavnost spreminjaš s klikom na številke 1, 2, 3 ... Število sličic spreminjš z gumbom + in -.