didaktične igre

Poišči sličici, ki ...

didaktične igre

Senca - slika

1. naloga,   2. naloga,   3. naloga  

Poišči pare, nato klikni zeleni gumb. Pravilna rešitev prinese nagrado, pri napačni pa zeleni gumb začne utripati. Klikni gumb, popravi napake in preveri pravilnost.

didaktične igre

Poveži

1. naloga,   2. naloga

Poveži sliko z njeno senco. Povezava se izbriše, če klikneš na krogec, kjer se povezava začne. Ko je naloga v celoti pravilno rešena, se puščici obarvata zeleno in če nanju klikneš, dobiš novo nalogo.

didaktične igre

Poišči senco

Žival premakni na njegovo senco. Novo nalogo dobiš s klikom na puščici.

didaktične igre

Senca - slika

1. naloga,   2. naloga

Klikni na "učke", nato pa ugotovi, katera slika pripada senci. Ko je rešitev pravilan, se spet pokažejo "učke". Igra ima 3 stopnje.

didaktične igre

Nered

1. vaja (zima)
2. vaja (pomlad)
3. vaja (poletje)
4. vaja (jesen)
5. vaja (živali)
6. vaja (noč čarovnic)

Poišči pare enakih sličic. Novo nalogo dobiš s klikom na puščici.

didaktične igre

Katera sličica JE prikazana dvakrat?

1. vaja (živali in predmeti)
2. vaja (božič)

Klikni na sličico, ki je prikazana dvakrat. Pravilni odgovor je označen z zeleno, napačni pa z rdečo barvo. Novo nalogo dobiš s klikom na puščici. Gradivo ima dve težavnostni stopnji (klikni gumb s kolesoma).

didaktične igre

Katera sličica NI prikazana dvakrat?

1. vaja (živali in predmeti)
2. vaja (božič)

Klikni na sličico, ki ni prikazana dvakrat. Pravilni odgovor je označen z zeleno, napačni pa z rdečo barvo. Novo nalogo dobiš s klikom na puščici. Gradivo ima dve težavnostni stopnji (klikni gumb s kolesoma).