DEMOKRACIJAmetulj.gif

Dopolni besedilo z danimi besedami.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Prav tako lahko klikneš na "Namig" gumb za namig. Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči ali Namiga izgubljaš točke!
   DEMOKRACIJA      KOALICIJA      KORUPCIJA      OMBUDSMAN      PARLAMENT      RAČUNSKO      REPUBLIKA      TAJNE      USTAVA      ZAKON   
1. Varuh človekovih pravic ali z drugo besedo opozarja na kršitve človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.

2. Podkupovanje ali z drugo besedo pomeni dajanje ali sprejemanje nagrad zaradi
hitrejšega, ugodnejšega, navadno nezakonitega reševanja uradnih zadev.

3. je osnovno pravilo, ki velja za vse ljudi enako.

4. je država, v kateri je oblast izvoljena in ne dedna.

5. je najvišji zakon v državi.

6. je politični organ, sestavljen iz predstavnikov državljanov.

7. je politična ureditev, v kateri imajo oblast predstavniki državljanov.

8. sodišče je najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in
celotne javne porabe v Republiki Sloveniji.

9. Povezavi strank, ki skupaj oblikujejo vlado, rečemo vladna .

10. Splošne parlamentarne, predsedniške in lokalne volitve so .