IZOGIBANJE IN STEREOTIPI O DRUGAČNOSTI

otroci2.gif
Dopolni besedilo z danimi besedami.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Prav tako lahko klikneš na "Namig" gumb za namig. Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči ali Namiga izgubljaš točke!
   negativne      ogroženega      razumel      stereotipov      strah      večine      zmerjal   
Ljudje pogosto raje pogledajo v tla ali strahoma odhitijo, kadar srečajo osebo, ki ni po merilih .
Nepoznavanje nekaterih težav, motenj in drugačnosti v ljudeh vzbuja nepojasnjen pred neznanim in povzroča oblikovanje . Podobno je pri šolski populaciji. Otrok, ki se še nikoli ni srečal z osebo, ki bi se očitno razlikovala od njega, se utegne ob srečanju z njo odzvati na različne načine. Lahko bo zvedav ter bo spraševal starše, učitelje in osebo samo. Ko bo spoznal njeno drugačnost, jo bo lažje in sprejel vse okoliščine, povezane z njo. V nasprotnem primeru se lahko primeri, da se bo zaradi drugačnosti te osebe počutil in prestrašenega. Tako se s to osebo ne bo želel soočati ali pa bo razvil do nje občutke ter jo dražil in .