GRB REPUBLIKE SLOVENIJE

custva1.gif
Dopolni besedilo z danimi besedami.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Prav tako lahko klikneš na "Namig" gumb za namig. Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči ali Namiga izgubljaš točke!
   ŠČITA      BELA      MODRA      MORJE      RDEČA      RDEČE      REKE      TRIGLAVA      ZVEZDE   
Grb Slovenije ima obliko . V sredini ščita je na modri podlagi lik v beli
barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata in , nad njim pa
so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake .
Te zvezde so prevzete z grba grofov Celjskih, ki so v poznem srednjem veku pod svojo
oblastjo združili skoraj vse današnje slovensko ozemlje. Izhajajo iz simbola družine
Sternberg s Strmeca na Koroškem.

Ščit je ob stranicah obrobljen. Grb je oblikovan po določenem geometrijskem in
barvnem pravilu. Avtor grba je akademski kipar Marko Pogačnik.

Po levi in desni strani ima grb rdečo obrobo tako, da se v njem pojavljajo vse tri barve
s slovenske tribarvnice: , , .