VEROVANJA, VERSTVA IN DRŽAVA

Verovanja in verstva (križanka)     

Poišči pare verstvo - simbol     

Poveži verstvo z ustreznim verskim objektom     

Verstva, simboli in verski objekti (križanka)     

Poišči pare verstvo - sveta knjiga     

Poišči par verstvo - verska oseba, ki vodi obred, molitev     

Verstva, svete knjige in osebe, ki vodijo obrede (križanka)