GLOBALNI PROBLEMI ČLOVEŠTVA

Dopolni besedilo z danimi besedami

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Prav tako lahko klikneš na "Namig" gumb za namig. Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči ali Namiga izgubljaš točke!
   širjenja      družbeni      epidemije      kulturne      nafte      okoljski      politični      revščina      suše   
Medtem, ko se del sveta duši v preobilju, ker potrošniška miselnost ljudem

narekuje, naj proizvajajo in trošijo čedalje več dobrin, drugod vlada .

Zaradi proizvodnje dobrin in izkoriščanja naravnih virov naraščajo

(npr. poplave, , neurja), (npr. konflikti zaradi vode, , plina) in

problemi (begunci, , pandemije, pomanjkanje hrane).

Zahodni način življenja se vse bolj širi (npr. moda, hitra prehrana) in izpodriva druge načine.

Ohranjanje raznolikosti tako postaja eden od izzivov našega časa.Vir: P. Karba, N. Jesenko: Državljanska in domovinsa vzgoja in etika 8, Učbenik za 8.r