FINANCE, DELO IN GOSPODARSTVO

image001.jpg
Dopolni besedilo z danimi besedami.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Prav tako lahko klikneš na "Namig" gumb za namig. Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči ali Namiga izgubljaš točke!
   ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE      BLAGO      CENO      DENARJA      KUPITI      MANJŠA      PLAČILNO      TRŽIŠČU      VARČNO      VEČJA      VREDNOST   
Vsak človek potrebuje množico stvari, ki jim rečemo . Če jih ne

more narediti sam, jih mora na . Potrebne in redke stvari imajo za ljudi

določeno . Z vsemi stvarmi, ki jih ni v izobilju, moramo ravnati .

Stvari, narejene za tržišče, so z določeno , ki raste če je ponudba

od povpraševanja, pada pa, če je ponudba od povpraševanja. Za te stvari moramo

odšteti več ali manj , ki ga uporabljamo kot sredstvo.


Vir: J.Justin et al.: Državljanska vzgoja in etika, Delovni zvezek za 8.razred. Ljubljana: I 2, 2009.