FINANCE, DELO IN GOSPODARSTVO

image001.jpg
Dopolni besedilo z danimi besedami.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Prav tako lahko klikneš na "Namig" gumb za namig. Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči ali Namiga izgubljaš točke!
   DELNICE      DELODAJALCI      DELOJEMALCI      DOBIČEK      DRŽAVA      INTERESE      SINDIKAT      SPORI      STAVKE      STORITVE   
Nekateri ljudje imajo več denarja kot ga potrebujejo. Denar naložijo v banko, kupijo
podjetij ali pa celo sami ustanovijo podjetje. Podjetje ustanovi posameznik ali več ljudi z
namenom, da bi prodajali izdelke ali . Za to potrebujejo določene prostore, opremo,
stroje, surovine, energijo in seveda delavce. Ker lastniki podjetij zaposlujejo ljudi
(jim »dajejo delo«), so . Danes je pomemben delodajalec tudi . Veliko
ljudi zaposluje v šolstvu, zdravstvu, v upravi in drugje.

Podjetje ima različne vrste stroškov poslovanja: kupovati mora material, plačevati elektriko,
najemnino za prostore, zaposlenim mora izplačevati njihove plače. Delodajalec želi ,
zato hoče imeti čim nižje stroške poslovanja. Ker so plače eden od teh stroškov, delodajalec
želi, da ne bi bile visoke. Nasprotno pa želijo imeti višje plače, delati pa želijo
v dobrih delovnih razmerah (varnih, čistih, ogrevanih prostorih itn.). Delodajalci in delojemalci
imajo torej različne . Med njimi včasih nastajajo o plačah in delovnih
razmerah.

Ker bi posameznik v pogajanjih s svojim delodajalcem težko uveljavljal svoje zahteve, se
več zaposlenih poveže v organizacijo, ki jo imenujemo . Sindikati branijo
interese zaposlenih in se o njihovih zahtevah pogajajo z delodajalci. Če se zaposleni
nikakor ne morejo dogovoriti z delodajalcem, imajo pravico do , torej prekinejo
delo z namenom prisiliti delodajalca, da omogoči zaposlenim boljše delovne razmere ali
poveča njihove plače.

Vir: J.Justin et al.: Državljanska vzgoja in etika, Učbenik za 8.razred. Ljubljana: I 2, 2002.