dke

Vaje za DKE za 7. razred

dke

Posameznik, skupnost, država

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Reši naloge in preveri, koliko točk lahko osvojiš.

dke

Posameznik in skupnost

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

dke

Skupnost državljanov Republike Slovenije

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Reši naloge in preveri, koliko točk lahko osvojiš.

dke

Skupnost državljanov

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

dke

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah

Reši naloge in preveri, koliko točk lahko osvojiš.

dke

Človekove pravice

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

dke

Verovanja, verstva in država

1. vaja,   2. vaja,
3. vaja (križanke, spomin)

Reši naloge in preveri, koliko točk lahko osvojiš.

dke

Verovanje - verstva

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.