fizika

Električno delo in električna moč

fizika

Energijski obračun

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Moja prva fizika 2 z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).