fizika

Električni naboj in elektični tok

fizika

Električni naboj

Del nalog je vzetih iz delovnega zvezka Moja prva fizika 2 z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

fizika

Ohmnov zakon

Gradivo vsebuje razlage, simulacije in naloge.

fizika

Enosmerni električni tok - virtualni laboratorij

Sestavi električni krog, preizkusi različne možnosti, izmeri napetost, tok, ...

fizika

Vezava ampermetra

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Moja prva fizika 2 z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

fizika

Električni tok

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Moja prva fizika 2 z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

fizika

Vezava voltmetra in električna napetost

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Moja prva fizika 2 z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

fizika

Električna napetost

1. vaja,   2. vaja

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Moja prva fizika 2 z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

fizika

Vzporedna in zaporedna vezava

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Moja prva fizika 2 z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

fizika

Sveti, ne sveti

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Moja prva fizika 2 z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).