Energijski obračun

Ugotovi, katerim porabnikom oziroma električnim virom pripadajo posamezni energijski obračuni.
e_obracun_1.jpg
e_obracun_2.jpg
e_obracun_3.jpg
e_obracun_4.jpg
e_obracun_5.jpg