3. naloga
Dopolni besedilo,da dobiš pravilne trditve.
Jure in Rok sta se istočasno s kolesi odpeljala v isto smer. Narisan je grafa s(t) za njuni gibanji.
03-graf.png
1. Jure je vozil z (manjšo, večjo) hitrostjo kot Rok, ker ima njegov graf (manjšo, večjo) strmino kot Rokov.
2. Jure je v prvi minuti prevozil metrov, Rok pa metrov.
3. Po 2 minutah vožnje je Rok prevozil metrov daljšo pot kot Jure.
4. Za 450 metrov dolgo pot je Rok potreboval min ali s.
5. Jure pa je 450 m dolgo pot prevozil v min ali s.
6. Rok je celotno pot, ki je bila dolga km, prevozil v min.
7. Dolžina celotne poti, ki jo je Jure prevozil v minutah, je bila metrov.
8. Rok je vozil s hitrostjo m/min ali m/s.
9. Jure je vozil s hitrostjo km/min ali km/h.