4. naloga
Dopolni besedilo,da dobiš pravilne trditve.
Alenka se je peš odpravila od doma do avtobusne postaje.
Graf prikazuje odvisnost poti od časa za njeno gibanje.
04-graf.png
1. Alenka je za pot od doma do avtobusne postaje potrebovala minute.
2. V prvih 2 minutah je prehodila metrov.
3. Med 7.04 in 7.06 je prehodila metrov.
4. Avtobusna postaja je od Alenkinega doma oddaljena metrov.
5. Alenka je na avtobus čakala min.
6. Med 7.00 in 7.04 je bila njena hitrost m/min ali m/s.
7. Med 7.04 in 7.06 je bila njena hitrost m/s.