2. naloga - POT
Odgovori.
Zala hodi enakomerno s hitrostjo 4 km/h.
Kolikšno pot prehodi pri isti hitrosti v 5 urah?   km
Kolesar vozi enakomerno s hitrostjo 12 km/h.
Kolikšno pot prevozi pri isti hitrosti v 30 minutah?   km
Zvok potuje s hitrostjo 340 m/s.
Kolikšno pot naredi v 3 sekundah?   m
Svetloba potuje s hitrostjo 300000 km/s.
Kolikšno pot naredi v 2 sekundah?   km
Voziček se premika enakomerno s hitrostjo 6 m/s.
Kolikšno pot naredi pri isti hitrosti v 1 minuti?   m
Avtomobil se premika enakomerno s hitrostjo 40 km/h.
Kolikšno pot naredi pri isti hitrosti v 15 minutah?   km