5. naloga - PRETVARJANJE ENOT
Pretvori in rezultat zaokoži na dve decimalki.

5 km/h = m/s
20km/h = m/s
50 km/h = m/s
100 km/h = m/s
5 km/s = m/s
200 m/h = m/s
6 m/s = km/h
20 m/s = m/s
36 m/s = km/h
8 dm/s = km/h