Predpone, količine, enote - 1. naloga

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore.

Dopolni tabelo. En primer je že rešen.


PREDPONAZNAK ZA PREDPONO
mega
kilo
hekto
deka
deci
centi
mili
mikrom