10. naloga

Dopolni tabelo. Odgovor zapiši z besedo.


ENOTAKOLIČINA
m2
m3
m
s
kg
m/s