3. naloga

Ugotovi, katere predpone lahko uporabiš namesto zapisanih potenc. Predpone zapiši z besedo.


DESETIŠKA POTENCAPREDPONA Z BESEDO
101
102
106
103
10-3
10-2
10-1
10-6