5. naloga
Dopolni z merskim številom, da bo enakost veljala.

2 kW = W
82 MW = W
2 mA = A
12 kJ = J
102 MHz = Hz
10 kN = N
3 dm = m
4 hl = l