geografija

Afrika

geografija

Naravnogeografske značilnosti

1. vaja (poveži),   2. vaja (zapiši)

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

geografija

Potovanje po Afriki

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

geografija

Afriške države (poveži)

1. vaja - lahka,   2. vaja - srednja,  
3. vaja - težka

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

geografija

Afriške države (zapiši)

Vzhodna Afrika
Severna in srednja Afrika
Južna Afrika
Zahodna Afrika

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

geografija

Glavna mesta

1. vaja - lahka,   2. vaja - srednja,  
3. vaja - težka

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

geografija

Države in glavna mesta (zapiši)

Vzhodna Afrika
Severna in srednja Afrika
Južna Afrika
Zahodna Afrika

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

geografija

Afriške reke in jezera

1. vaja (poveži),   2. vaja (zapiši)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.