geografija

Avstralija

geografija

Naravnogeografske enote

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

geografija

Avstralija

1. vaja (države in teritoriji),
2. vaja (glavna mesta)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

geografija

Križanka

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).