geografija

Azija

geografija

Južna in Jugovzhodna Azija - reliefne enote in reke

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

geografija

Značilnosti Jugovzhodne Azije

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

geografija

Vzhodna Azija - reliefne enote in reke

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

geografija

Raznolikost Kitajske

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

geografija

Jugozahodna Azija - reliefne enote in reke

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

geografija

Jugozahodna Azija - križanka

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).