Planote, kotline, nižine in morja v Južni in Jugovzhodni Evropi


Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore.
Poimenuje planote, kotline in nižine, ki so na karti označene s številkami od 9 do 12 ter morja, ki so označena s črkami.
j_jv_rel_e.jpg
9
10 nižina
11 nižina
12 kotlina
A morje
B morje
C morje
Č morje