Potovanje po Srednji Evropi

Ugotovi, kateri kraj, znamenitost ali pojem prikazuje posamezna slika, in ga (jo) zapiši. Pravilnost rešitev preveri sproti!