Površje in vodovje Zahodne Evrope


Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore.
zahodna_nargeo.jpgPoimenuj gorovja in hribovja, ki so na karti označena s številkami.
1 ...
2 ...
3 ... gorovje
4 ...
5 ...

Poimenuj morje, preliv in reke, ki so na karti označene s črkami.
A ...
B ...
C ...
Č ...
D ...
E ... morje
F ... preliv