geografija

Vzhodna Evropa in Rusija

geografija

Države in glavna mesta

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

geografija

Površje in vodovje

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Sodobni svet z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).