geografija

Slovenija (za 9. razred)

geografija

Križanka - kraji v Sloveniji

Klikni vprašaj, da dobiš navodila, nato pa reši križanko.

geografija

Slovenski državni prazniki

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

geografija

Alpske pokrajine

1. vaja,   2. vaja

geografija

Dinarske pokrajine

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

geografija

Panonske pokrajine

1. vaja,   2. vaja

geografija

Obpanonske pokrajine

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

geografija

Mešalnik črk

Preveri, koliko točk lahko zbereš?

geografija

Mestni izziv - poišči kraj na zemljevidu

Zapisano mesto označi na zemljevidu in ugotovi, ali se lahko vpišeš na lestvico najboljših.

slovenščina

Vislice - kraji v Sloveniji

Najdi besedo, preden je robot popolnoma uničen.

slovenščina

Besede v mreži - kraji v Sloveniji

Klikni vprašaj, če potrebuješ navodila za igranje. Igrica ima 3 težavnostne stopnje (klikni gumb s kolesoma).