umetnost

Kaj vem o glasbi?

umetnost

Naloge za 3. razred

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.


umetnost

Naloge za 4. razred

1. vaja,   2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

umetnost

Slovenska ljudska glasbila

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

umetnost

Naloge za 9. razred

E-gradivo omogoča učenje osnovnih glasbenih pojmov in spoznavanje značilnosti glasbe 20. stoletja.