umetnost

iUčbeniki za glasbeno in likovno umetnost

umetnost

Učbenik za 1,. 2. in 3. razred

E-gradivo je zasnovano po prepletujočih se enotah (1. teorija z ustvarjalnostjo, 2. spoznavanje glasbil in zvočil, 3. glasbeni primeri, oblike in vsebine).


umetnost

Pojmovnik teorije glasbe za najmlajše, večje in velike

Izberi temo in osvajanje novih pojmov se lahko začne.

umetnost

Učbenik za 8. razred

Za premikanje med stranmi lahko uporabiš smerne tipke.

umetnost

Učbenik za 9. razred

Za premikanje med stranmi lahko uporabiš smerne tipke.

umetnost

Učbenik za 8. razred

Za premikanje med stranmi lahko uporabiš smerne tipke.

umetnost

Učbenik za 9. razred

Za premikanje med stranmi lahko uporabiš smerne tipke.