kemija

Atomi in periodni sistem

kemija

Vse se sestoji iz delcev

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

kemija

Zgradba atoma

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

kemija

Sestavi atom

Simulacija in naloge v štirih težavnostnih stopnjah.

kemija

Elektronska ovojnica

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

kemija

Periodni sistem elementov

V levem stolpcu imaš številne možnosti za nastavitev tipa in težavnosti nalog, ki jih boš reševal.

kemija

Izotopi

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

kemija

Atomi v periodnem sistemu

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

kemija

Vrstno in masno število

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.