kemija

Kemijske reakcije

kemija

Reaktanti, produkti in ostanki

Ponazoritev s primeri in vaje v treh težavnostnih stopnjah.

kemija

Dopolnjevanje reakcijskih shem (modeli)

Gradivo vsebuje 17 nalog.

kemija

Urejanje kemijskih enačb

Ponazoritev s primeri in vaje v treh težavnostnih stopnjah.

v

Dopolnjevanje, urejanje reakcij

Gradivo vsebuje 14 nalog.