kemija

Naloge za 8. in 9. razred

kemija

Kaj je kemija?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

kemija

Vrste snovi

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.