kemija

Poimenovanje spojin

kemija

Poimenovanje anorganskih spojin

Gradivo vsebuje razlage in naloge za preverjanje znanja.

kemija

Poimenovanje organskih spojin

Gradivo vsebuje razlage in naloge za preverjanje znanja.

kemija

Binarne spojine

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.