matematika

Množenje in deljenje decimalnih številk

matematika

Množenje na pamet

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Manjkajoči člen pri množenju

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Deljenje na pamet

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Manjkajoči člen pri deljenju

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Množi z 10, 100, 1000

Vpiši rezultate (namesto vejice uporabi piko), nato pa klikni zgornji rumeni gumb, da preveriš pravilnost. Napake popravi. Klikni spodnji rumeni gumb za nove naloge.

matematika

Množi z 10, 100, 1000

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Deli z 10, 100, 1000

Vpiši rezultate (namesto vejice uporabi piko), nato pa klikni zgornji rumeni gumb, da preveriš pravilnost. Napake popravi. Klikni spodnji rumeni gumb za nove naloge.


matematika

Deli z 10, 100, 1000

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.