matematika

Decimalna števila - predstave, osnovni pojmi

decimalne številke na številski premici - naloge za 6. razred

Decimalna števila na številski premici (naloge za 6. razred)

Interaktivno gradivo vsebuje 7 nalog o decimalnih številih na številski premici. Nepravilne rezultate je možno popraviti oziroma uporabiti gumb za pomoč.

matematika

Katero decimalno število je prikazano?

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Izberi pravo mesto

Izberi najzahtevnejšo stopnjo, reši nalogo in ...

decimalne številke in ulomki - naloge za 6. razred

Decimalna števila in ulomki (naloge za 6. razred)

Interaktivno gradivo vsebuje 5 nalog o zapisu decimalnih števil z ulomkom in obratno. Nepravilne rezultate je možno večkrat popraviti. Če pa nikakor ne gre, je na voljo tudi pomoč.

matematika

Decimalno številko zapiši z ulomkom

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Ulomek zapiši z decimalno številko

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

urejanje decimalnih števil po velikosti - naloge za 6. razred

Primerjanje in urejanje decimalnih števil (naloge za 6. razred)

Interaktivno gradivo vsebuje 4 naloge o primerjanju in urejanju decimalnih števil povelikosti. Nepravilne rezultate je možno večkrat popraviti. Če pa nikakor ne gre, je na voljo tudi pomoč.

matematika

Primerjaja po velikosti

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Uredi po velikosti (začni z najmanjšim številom)

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

zaokrožanje decimalnih števil

Zaokroži decimalna števila

Interaktivno gradivo vsebuje 8 nalog o zaokrožanju decimalnih števil. Začetne naloge so lažje, tiste na koncu pa težje. Nepravilne rezultate je možno večkrat popraviti. Če pa nikakor ne gre, je na voljo tudi pomoč.

matematika

Desetiške enote

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Zapiši število

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.