matematika

Decimalne številke - zbirke nalog


matematika

Računske operacije z decimalnimi številkami

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Računske operacije z decimalnimi številkami

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Decimalne številke in ulomki

1. vaja,   2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.