matematika

Decimalna števila - zbirke nalog

računske operacije z decimalnimi števili

Izračunaj na pamet - računske operacije z decimalnimi števili

Gradivo vsebuje 8 sklopov nalog o vseh štirih računskih operacijah z decimalnimi števili. Ko rešiš posamezni sklop, preveri pravilnost svojih rešitev. Če imaš težave si lahko pomagaš z gumbom Pomoč.

matematika

Računske operacije z decimalnimi števili

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Računske operacije z decimalnimi števili

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Decimalne številke in ulomki

1. vaja,   2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.