matematika

Seštevanje in odštevanje decimalnih številk

matematika

Seštevanje na pamet

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  
3. vaja - najtežja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Manjkajoči člen pri seštevanju

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  
3. vaja - najtežja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Odštevanje na pamet

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  
3. vaja - najtežja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Manjkajoči člen pri odštevanju

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  
3. vaja - najtežja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Deset

Klikni gumb Play, vpiši odgovor (namesto vejice zapiši piko) in nato klikni gumb GO. Če dobiš novo nalogo, je bil odgovor pravilen, sicer odgovor pobriši in rešuj ponovno. Časovno omejitev lahko izključiš (settings, klik na off, klik na back).


matematika

Nadaljuj zaporedje

Klikni gumb Play, nato levo spodaj poglej s katerim številom začneš zaporedje in kolikšen je korak. Rešitev zapišeš tako, da na števila klikneš v pravilnem zaporedju. Koliko točk lahko osvojiš?