1. naloga
Izračunaj.

5 . 0,1 =
5 . 0,01 =
0,5 . 0,1 =
0,5 . 0,01 =
0,5 . 0,001 =
0,05 . 0,1 =
0,05 . 0,01 =

49 . 0,1 =
49 . 0,01 =
4,9 . 0,1 =
4,9 . 0,01 =
0,49 . 0,1 =
0,49 . 0,01 =
0,049 . 0,1 =