2. naloga
Izračunaj.

0,1 . 6 =
3 . 0,3 =
0,6 . 2 =
8 . 1,1 =
2,2 . 4 =
3 . 0,02 =
0,04 . 2 =

12 . 0,2 =
0,7 . 9 =
0,22 . 3 =
3 . 0,15 =
0,08 . 2 =
0,5 . 2 =
0,25 . 3 =