3. naloga
Izračunaj.

0,02 . 0,8 =
0,3 . 1,3 =
0,4 . 0,06 =
0,02 . 0,3 =
1,2 . 0,03 =
1,1 . 0,6 =
0,3 . 1,5 =

1,2 . 0,4 =
0,3 . 0,12 =
0,02 . 0,25 =
5 . 1,2 =
0,16 . 0,02 =
2,5 . 0,3 =
0,04 . 0,25 =