4. naloga
Izračunaj.

9 . = 0,9
. 0,4 = 0,8
0,6 . = 1,8
5 . = 5,5
0,22 . = 0,88
. 0,02 = 0,18
. 3 = 0,12

0,42 . = 0,084
0,7 . = 0,63
. 3 = 0,66
0,2 . = 0,028
0,07 . = 0,14
. 3 = 1,5
. 0,25 = 0,75