5. naloga
Izračunaj.

1,5 . = 3
4 . = 4,8
. 8 = 0,4
. 2 = 5
7,5 . = 1,5
. 0,125 = 1
1,6 . = 6,4

. 3 = 0,39
0,21 . = 0,0084
5 . = 6
. 15 = 6
0,25 . = 0,075
. 2 = 0,25
. 1,7 = 0,51