2. naloga
Izračunaj.

2,7 - 1,3 =
3,4 - 0,6 =
5,2 - 0,4 =
6,1 - 2,5 =
3,4 - 1,5 =
8,7 - 0,9 =
4,2 - 1,4 =

32,2 - 3,3 =
6,1 - 5,9 =
3,7 - 2,6 =
2,4 - 1,4 =
3,6 - 2,7 =
9,5 - 0,7 =
2,6 - 0,3 =